Καλωσορίσατε στη διαδικτυακή σελίδα μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Ε.Ε.Μ.Α.Α.

Η σελίδα περιλαμβάνει το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα μαθημάτων που αφορούν την HIV λοίμωξη.

Απαρτίζεται από κύκλο τεσσάρων ενοτήτων που καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

Α' Ενότητα:

 • Επιδημιολογία -Παθογένεια -Μετάδοση
 • Διάγνωση & Φυσική πορεία

Β' Ενότητα:

 • Αντιρετροϊκή αγωγή Ι
 • Αντιρετροϊκή αγωγή ΙΙ

Γ' Ενότητα:

 • Συννοσηρότητες
 • Συννοσηρότητες-Πρώιμη γήρανση

Δ' Ενότητα:

 • HIV λοίμωξη σε ειδικούς πληθυσμούς
 • Eμβόλια
 • HIV λοίμωξη: Το παρόν και το μέλλον 

Κάθε μάθημα αποτελείται από:

 • την ομιλία του εκπαιδευτή μαγνητοσκοπημένη
 • την παρουσίαση της ομιλίας σε μορφή Acrobat pdf
 • ομάδα ερωτήσεων ηλεκτρονικής αξιολόγησης που καλείται να απαντήσει ο εκπαιδευόμενος μετά το πέρας της παρακολούθησης κάθε μαθήματος.

Μετά το τέλος της επιτυχούς απάντησης των ερωτήσεων αποστέλλεται στον εκπαιδευόμενο το ανάλογο πιστοποιητικό.

Τον κύκλο μαθημάτων μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες υγείας.

Για τη δυνατότητα παρακολούθησης απαιτείται εγγραφή.


  Ανακοινώσεις ιστοτόπου

  (No announcements have been posted yet.)